Hovedsiden

Om Halsabygda Vassverk

Vassprøver

Vassavgift

Styret

Vedtekter

Årsmelding/ regnskap

Linker

Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 27.02.2003
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 24.02.2003

Analyseresultater

03/ 117-1Råvann Tatt ut: 24.02.2003
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

1

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

1

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

40

/ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

53

<%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

5.9

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.26

FTU <%=grense%><%=norm%>
Presumtive E. Coli

1

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
03/ 117-2Overflatevann Tatt ut: 24.02.2003
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.7

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

2

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.48

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

6

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
03/ 117-3Overflatevann Tatt ut: 24.02.2003
Fra: Betna samvirkelag Nettprøve
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

5

/ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

6

<%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.8

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.16

FTU <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør