Hovedsiden

Om Halsabygda Vassverk

Vassprøver

Vassavgift

Styret

Vedtekter

Årsmelding/ regnskap

Linker

Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 27.03.2003
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 24.03.2003

Analyseresultater

03/ 200-1Råvann Tatt ut: 24.03.2003
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

70

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

5.9

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

60

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.29

FTU <%=grense%><%=norm%>
03/ 200-2Overflatevann Tatt ut: 24.03.2003
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

1

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.8

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

8

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.34

FTU <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

13

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.80

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
03/ 200-3Overflatevann Tatt ut: 24.03.2003
Fra: Nett Rasteplassen
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

2

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.6

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.12

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

8

<%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør

Liv Bolme Håvik
Lab.tekniker I.