Hovedsiden

Om Halsabygda Vassverk

Vassprøver

Vassavgift

Styret

Vedtekter

Årsmelding/ regnskap

Linker

Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 05.05.2003
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 28.04.2003

Analyseresultater

03/ 246-1Råvann Tatt ut: 28.04.2003
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

74

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

5.9

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

60

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.36

FTU <%=grense%><%=norm%>
03/ 246-2Overflatevann Tatt ut: 28.04.2003
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

3

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.5

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

5

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.10

FTU <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

13

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.54

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
03/ 246-3Overflatevann Tatt ut: 28.04.2003
Fra: Nett Kleivset barnehage
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.7

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.11

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

4

<%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør