Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 21.08.2003
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 18.08.2003

Analyseresultater

03/ 528-1Råvann Tatt ut: 18.08.2003
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

2

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

15

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.1

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

50

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.52

FTU <%=grense%><%=norm%>
Presumtive E. Coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
03/ 528-2Overflatevann Tatt ut: 18.08.2003
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.8

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

11

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.10

FTU <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.62

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

16

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
03/ 528-3Overflatevann Tatt ut: 18.08.2003
Fra: Kleivset barnehage
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.8

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

8

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.11

FTU <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør