Hovedsiden

Om Halsabygda Vassverk

Vassprøver

Vassavgift

Styret

Vedtekter

Årsmelding/ regnskap

Linker

Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 31.01.2003
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 27.01.2003

Analyseresultater

03/ 54-1Råvann Tatt ut: 27.01.2003
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

1

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

1

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

50

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

1

/ml <%=grense%><%=norm%>
Sulfittred. clostridier

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Intestinale enterokokker

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

40

<%=grense%><%=norm%>
Konduktivitet

4.9

mS/m <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.0

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.26

FTU <%=grense%><%=norm%>
Presumtive E. Coli

1

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
03/ 54-2Overflatevann Tatt ut: 27.01.2003
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Sulfittred. clostridier

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Intestinale enterokokker

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

4

<%=grense%><%=norm%>
Konduktivitet

4.8

mS/m <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.46

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

12

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
Jern

15

µg/l Fe <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.6

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.22

FTU <%=grense%><%=norm%>
Ammonium

10

µg/l NH4<%=grense%><%=norm%>
03/ 54-3Overflatevann Tatt ut: 27.01.2003
Fra: Nett Nett 1
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

2

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.6

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

2

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.10

FTU <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør