Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 19.09.2003
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 15.09.2003

Analyseresultater

03/ 636-1Råvann Tatt ut: 15.09.2003
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

18

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

1

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

70

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.1

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

50

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.48

FTU <%=grense%><%=norm%>
03/ 636-2Overflatevann Tatt ut: 15.09.2003
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.8

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

6

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.12

FTU <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.50

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

15

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
03/ 636-3Overflatevann Tatt ut: 15.09.2003
Fra: Nett Halsanaustan kiosk
Koliforme bakterier 37°C

3

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

25

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.9

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

4

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.17

FTU <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør