Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 17.10.2003
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 13.10.2003

Analyseresultater

03/ 711-1Råvann Tatt ut: 13.10.2003
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

4

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

4

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

80

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

3

/ml <%=grense%><%=norm%>
Sporer fra sulfittred. clost.

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Intestinale enterokokker

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

63

<%=grense%><%=norm%>
Konduktivitet

4.3

mS/m <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.1

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.39

FTU <%=grense%><%=norm%>
Presumtive E. Coli

4

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
03/ 711-2Overflatevann Tatt ut: 13.10.2003
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

1

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

2

/ml <%=grense%><%=norm%>
Sporer fra sulfittred. clost.

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Intestinale enterokokker

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

4

<%=grense%><%=norm%>
Konduktivitet

9.1

mS/m <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.45

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

13

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
Jern

14

µg/l Fe <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.7

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.11

FTU <%=grense%><%=norm%>
Ammonium

11

µg/l NH4<%=grense%><%=norm%>
03/ 711-3Overflatevann Tatt ut: 13.10.2003
Fra: Nett Rasteplassen
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Sporer fra sulfittred. clost.

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Intestinale enterokokker

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

3

<%=grense%><%=norm%>
Konduktivitet

9.9

mS/m <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.7

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.13

FTU <%=grense%><%=norm%>
03/ 711-4Overflatevann Tatt ut: 13.10.2003
Fra: Nett Betna S-lag
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Sporer fra sulfittred. clost.

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Intestinale enterokokker

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

5

<%=grense%><%=norm%>
Konduktivitet

10.8

mS/m <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.5

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.23

FTU <%=grense%><%=norm%>
03/ 711-5Overflatevann Tatt ut: 13.10.2003
Fra: Nett Halsanaustan Kiosk
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

9

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Sporer fra sulfittred. clost.

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Intestinale enterokokker

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

4

<%=grense%><%=norm%>
Konduktivitet

10.5

mS/m <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.6

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.13

FTU <%=grense%><%=norm%>
03/ 711-6Overflatevann Tatt ut: 13.10.2003
Fra: Nett Før Basseng Megård
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Sporer fra sulfittred. clost.

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Intestinale enterokokker

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

3

<%=grense%><%=norm%>
Konduktivitet

10.6

mS/m <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.5

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.10

FTU <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør