Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 13.11.2003
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 10.11.2003

Analyseresultater

03/ 809-1Råvann Tatt ut: 10.11.2003
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

2

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

2

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

60

/ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

70

<%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.3

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.40

FTU <%=grense%><%=norm%>
Presumtive E. Coli

2

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
03/ 809-2Overflatevann Tatt ut: 10.11.2003
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

2

/ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

4

<%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.5

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>
03/ 809-3Overflatevann Tatt ut: 10.11.2003
Fra: Nett Halsanaustan kiosk
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

5

/ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

4

<%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.6

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>
03/ 809-4Overflatevann Tatt ut: 10.11.2003
Fra: Nett Rasteplassen Kafe
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

3

<%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.5

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør