Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 11.12.2003
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 08.12.2003

Analyseresultater

03/ 882-1Råvann Tatt ut: 08.12.2003
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

3

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

120

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.6

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

68

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.36

FTU <%=grense%><%=norm%>
Presumtive E. Coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
03/ 882-2Overflatevann Tatt ut: 08.12.2003
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

8.0

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

4

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.16

FTU <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.43

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

7

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
03/ 882-3Overflatevann Tatt ut: 08.12.2003
Fra: Kleivset barnehage
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

1

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.6

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

2

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør