Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 16.09.2004
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 13.09.2004

Analyseresultater

04/1012-1Råvann Tatt ut: 13.09.2004
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

15

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

14

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

260

/ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

49

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
04/1012-2Overflatevann Tatt ut: 13.09.2004
Fra: Rentvann
Kimtall 22°C

5

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

2

/ml <%=grense%><%=norm%>
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Sporer fra sulfittred. clost.

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Intestinale enterokokker

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

8.0

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.17

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

3

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
Konduktivitet

11.7

mS/m <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.55

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

14

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
Jern

µg/l Fe <%=grense%><%=norm%>
Ammonium

<10

µg/l NH4<%=grense%><%=norm%>
04/1012-3Overflatevann Tatt ut: 13.09.2004
Fra: Nett Halsanaustan kiosk
Koliforme bakterier 37°C

4

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

800

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

8.0

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.12

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

3

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør