Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 14.10.2004
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 11.10.2004

Analyseresultater

04/1154-1Råvann Tatt ut: 11.10.2004
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

24

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

1

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

70

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.4

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.43

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

64

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
04/1154-2Overflatevann Tatt ut: 11.10.2004
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.8

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.13

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

8

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
04/1154-3Overflatevann Tatt ut: 11.10.2004
Fra: Nett Klevset barnehage
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

4

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.7

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.11

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

4

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
04/1154-4Overflatevann Tatt ut: 11.10.2004
Fra: Nett Halsanaustan kiosk
Koliforme bakterier 37°C

2

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

10

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

8.0

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.13

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

5

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
04/1154-5Overflatevann Tatt ut: 11.10.2004
Fra: Nett Rasteplassen kafe
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.7

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.14

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

5

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
04/1154-6Overflatevann Tatt ut: 11.10.2004
Fra: Nett Blekken skule
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

20

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.8

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.17

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

5

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør