Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 05.11.2004
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 01.11.2004

Analyseresultater

04/1239-1Råvann Tatt ut: 01.11.2004
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

2

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

53

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.2

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.37

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

60

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
04/1239-2Overflatevann Tatt ut: 01.11.2004
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.9

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.11

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

4

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.44

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

12

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
04/1239-3Overflatevann Tatt ut: 01.11.2004
Fra: Nett Nett 1 Rasteplassen
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

2

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.7

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.11

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

4

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
04/1239-4Overflatevann Tatt ut: 01.11.2004
Fra: Nett Nett 2 Halsanaustan kiosk

Merknader: Det ble filtrert 250ml prøve for koliforme 37°C og termotolerante koliforme bakt i denne prøven

Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør