Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 02.12.2004
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 29.11.2004

Analyseresultater

04/1367-1Råvann Tatt ut: 29.11.2004
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

3

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

2

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

134

/ml <%=grense%><%=norm%>
Intestinale enterokokker

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Sporer fra sulfittred. clost.

1

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

10

/ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

60

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.1

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.37

FTU <%=grense%><%=norm%>
04/1367-2Overflatevann Tatt ut: 29.11.2004
Fra: Rentvann
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Sporer fra sulfittred. clost.

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Intestinale enterokokker

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

8.5

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

6

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
Konduktivitet

9.4

mS/m <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.36

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

12

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
Jern

44

µg/l Fe <%=grense%><%=norm%>
Ammonium

10

µg/l NH4<%=grense%><%=norm%>
04/1367-3Overflatevann Tatt ut: 29.11.2004
Fra: Nett Kleivset barnehage
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.8

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør