Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 12.03.2004
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 08.03.2004

Analyseresultater

04/ 270-1Råvann Tatt ut: 08.03.2004
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

55

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

13

/ml <%=grense%><%=norm%>
Sporer fra sulfittred. clost.

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Intestinale enterokokker

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

48

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
Konduktivitet

4.7

mS/m <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.0

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.28

FTU <%=grense%><%=norm%>
04/ 270-2Overflatevann Tatt ut: 08.03.2004
Fra: Rentvann

Merknader: Ved inn innskriving av resulatat fra arbeidsskjema ble det oppdaget at pH for prøve 2 var satt til 6.0. Ut i fra de andre resultatene for prøve 2, og historikk fra vannverket, kan ikke denne pH-verdien være rett. Det har antakelig blitt gjort en feil ved laboratoriet ved innskriving til arbeidsskjema. pH for prøve 2 ble derfor tatt bort fra svarbrevet.

Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Sporer fra sulfittred. clost.

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Intestinale enterokokker

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

<2

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
Konduktivitet

11.5

mS/m <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.44

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

13.2

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
Jern

29

µg/l Fe <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.0

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.28

FTU <%=grense%><%=norm%>
Ammonium

<10

µg/l NH4<%=grense%><%=norm%>
04/ 270-3Overflatevann Tatt ut: 08.03.2004
Fra: Nett Rasteplassen
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Sporer fra sulfittred. clost.

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Intestinale enterokokker

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

4

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
Konduktivitet

11.5

mS/m <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør