Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 23.04.2004
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 19.04.2004

Analyseresultater

04/ 399-1Råvann Tatt ut: 19.04.2004
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

40

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.0

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.29

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

53

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
04/ 399-2Overflatevann Tatt ut: 19.04.2004
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.9

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

<2

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.52

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

14.5

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
04/ 399-3Overflatevann Tatt ut: 19.04.2004
Fra: Nett Halsanaustan Kiosk
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

1

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

8.0

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

<2

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør