Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 15.01.2004
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 12.01.2004

Analyseresultater

04/ 45-1Råvann Tatt ut: 12.01.2004
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

2

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

1

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

45

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.1

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

64

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.30

FTU <%=grense%><%=norm%>
Presumtive E. Coli

1

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
04/ 45-2Overflatevann Tatt ut: 12.01.2004
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.5

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

4

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.17

FTU <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.40

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

12.0

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
04/ 45-3Overflatevann Tatt ut: 12.01.2004
Fra: Nett Halsanaustan kiosk
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

2

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.9

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

4

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.16

FTU <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør