Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 21.05.2004
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 18.05.2004

Analyseresultater

04/ 529-1Råvann Tatt ut: 18.05.2004
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

29

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.0

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.27

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

49

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
04/ 529-2Overflatevann Tatt ut: 18.05.2004
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

8.0

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

3

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.52

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

15.0

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
04/ 529-3Overflatevann Tatt ut: 18.05.2004
Fra: Nett Klevset barnehage
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.7

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

3

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør