Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 18.06.2004
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 14.06.2004

Analyseresultater

Det tas sikte på "RK-prøver" fra Halsabygda vv i uke 29. Det må da tas ut en ekstra flaske fra hvert uttakssted. Analysen av ammonium ble tatt ved dette prøveuttaket.
04/ 631-1Råvann Tatt ut: 14.06.2004
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

10

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

480

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.1

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

1.3

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

44

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
04/ 631-2Overflatevann Tatt ut: 14.06.2004
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.9

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.12

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

2

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.51

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

14

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
Ammonium

16

µg/l NH4<%=grense%><%=norm%>
04/ 631-3Overflatevann Tatt ut: 14.06.2004
Fra: Nett Betna S-lag
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.9

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.10

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

2

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør