Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 27.07.2004
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 12.07.2004

Analyseresultater

04/ 759-1Råvann Tatt ut: 12.07.2004
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

2

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

28

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.4

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.29

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

47

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
04/ 759-2Overflatevann Tatt ut: 12.07.2004
Fra: Rentvann

Merknader: Ammonium ble analysert ved forrige uttak av rentvann.

Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Sporer fra sulfittred. clost.

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Intestinale enterokokker

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.6

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

3

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
Konduktivitet

11.3

mS/m <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.57

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

14.9

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
Jern

<10

µg/l Fe <%=grense%><%=norm%>
04/ 759-3Overflatevann Tatt ut: 12.07.2004
Fra: Nett Rasteplassen
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.7

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

2

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør