Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 13.08.2004
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 09.08.2004

Analyseresultater

04/ 875-1Råvann Tatt ut: 09.08.2004
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

12

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

5.9

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.29

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

51

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
04/ 875-2Overflatevann Tatt ut: 09.08.2004
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.8

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

<2

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.54

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

14

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
04/ 875-3Overflatevann Tatt ut: 09.08.2004
Fra: Nett Klevset barnehage
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.7

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

<2

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør