Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 22.09.2005
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 19.09.2005

Analyseresultater

Nettprøvene fra Blekken skule og Klevset barnehage var knust ved ankomst. På grunn av en feil ved laboratoriet ble det ikke analysert for ammonium.
05/1113-1Råvann Tatt ut: 19.09.2005
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

8

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Clostridium perfringens

1

/100ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

240

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

16

/ml <%=grense%><%=norm%>
Intestinale enterokokker

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

2

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

58

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.1

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.19

FTU <%=grense%><%=norm%>
05/1113-2Overflatevann Tatt ut: 19.09.2005
Fra: Rentvann
Kimtall 37°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Clostridium perfringens

0

/100ml <%=grense%><%=norm%>
Intestinale enterokokker

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

8.6

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.13

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

6

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
Konduktivitet

9.8

mS/m <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

11

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
Jern

<10

µg/l Fe <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.39

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
05/1113-3Overflatevann Tatt ut: 19.09.2005
Fra: Nett Rasteplassen kafe
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

2

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.4

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

5

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.12

FTU <%=grense%><%=norm%>
05/1113-4Overflatevann Tatt ut: 19.09.2005
Fra: Nett Halsanaustan kiosk
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

1

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

50

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.8

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

5

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.10

FTU <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør