Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 20.10.2005
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 17.10.2005

Analyseresultater

05/1258-1Råvann Tatt ut: 17.10.2005
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

2

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

140

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.1

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.16

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

51

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
05/1258-2Overflatevann Tatt ut: 17.10.2005
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.7

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

3

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.37

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

13

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
05/1258-3Overflatevann Tatt ut: 17.10.2005
Fra: Nett Rasteplassen
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

3

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.7

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

4

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør