Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 17.11.2005
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 14.11.2005
  <%=labnr%>ANALYSERESULTATER


<%=gjelder%>
   


Analyseperiode: 14.11.05 - 17.11.05   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


05/1386-1 Råvann Tatt ut: 14.11.2005
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   3 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  E.coli NS9308-1   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  Kimtall 22°C NS 6222   160 <%=dummy%> /ml <%=norm%>
  pH, surhetsgrad NS 4720   6.1 <%=dummy%> <%=norm%>
  Turbiditet NS4723   0.41 <%=dummy%> FTU <%=norm%>
  Fargetall NS4787   57 <%=dummy%> mgPt/l <%=norm%>


05/1386-2 Overflatevann Tatt ut: 14.11.2005
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  E.coli NS9308-1   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  Kimtall 22°C NS 6222   1 <%=dummy%> /ml <%=norm%>
  pH, surhetsgrad NS 4720   8.2 <%=dummy%> <%=norm%>
  Turbiditet NS4723   <0.1 <%=dummy%> FTU <%=norm%>
  Fargetall NS4787   5 <%=dummy%> mgPt/l <%=norm%>
  Alkalitet NS4754   0.44 <%=dummy%> mmol/l <%=norm%>
  Kalsium NS4726   13 <%=dummy%> mg/l Ca <%=norm%>


05/1386-3 Overflatevann Tatt ut: 14.11.2005
  Fra: Nett Rasteplassen
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  E.coli NS9308-1   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  Kimtall 22°C NS 6222   1 <%=dummy%> /ml <%=norm%>
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.5 <%=dummy%> <%=norm%>
  Turbiditet NS4723   <0.1 <%=dummy%> FTU <%=norm%>
  Fargetall NS4787   3 <%=dummy%> mgPt/l <%=norm%>


Rapportdata kontrollert og godkjent 17.11.2005

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør
 
 


 
Miclis as