Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 11.02.2005
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 07.02.2005

Analyseresultater

05/ 148-1Råvann Tatt ut: 07.02.2005
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

74

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

5.8

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.28

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

51

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
05/ 148-2Overflatevann Tatt ut: 07.02.2005
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.8

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

4

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
05/ 148-3Overflatevann Tatt ut: 07.02.2005
Fra: Nett Blekken skule
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

3

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.9

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.12

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

3

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>

Hanne Waag
Avdelingsingeniør