Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 16.12.2005
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 12.12.2005
  <%=labnr%>MIDLERTIDIG SVAR (Fullstendig resultatrapport ettersendes)


<%=gjelder%>
   
På grunn av en feil ved laboratoriet, ble det ikke analysert for kimtall 37.

Analyseperiode: 12.12.05 - 16.12.05   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


05/1527-1 Råvann Tatt ut: 12.12.2005
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   1 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  Clostridium perfringens MCP   0 <%=dummy%> /100ml <%=norm%>
  Kimtall 22°C NS 6222   150 <%=dummy%> /ml <%=norm%>
  Intestinale enterokokker NS4793   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  E.coli NS9308-1   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  Fargetall NS4787   55 <%=dummy%> mgPt/l <%=norm%>
  pH, surhetsgrad NS 4720   6.2 <%=dummy%> <%=norm%>
  Turbiditet NS4723   0.36 <%=dummy%> FTU <%=norm%>


05/1527-2 Overflatevann Tatt ut: 12.12.2005
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Kimtall 22°C NS 6222   0 <%=dummy%> /ml <%=norm%>
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  E.coli NS9308-1   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  Clostridium perfringens MCP   0 <%=dummy%> /100ml <%=norm%>
  Intestinale enterokokker NS4793   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  pH, surhetsgrad NS 4720   8.6 <%=dummy%> <%=norm%>
  Turbiditet NS4723   <0.1 <%=dummy%> FTU <%=norm%>
  Fargetall NS4787   3 <%=dummy%> mgPt/l <%=norm%>
  Konduktivitet NS4721   10.5 <%=dummy%> mS/m <%=norm%>
  Kalsium NS4726   12 <%=dummy%> mg/l Ca <%=norm%>
  Jern NS4741   <%=dummy%> µg/l Fe <%=norm%>
  Alkalitet NS4754   0.40 <%=dummy%> mmol/l <%=norm%>
  Ammonium NS4746   <20 <%=dummy%> µg/l NH4 <%=norm%>


05/1527-3 Overflatevann Tatt ut: 12.12.2005
  Fra: Nett Halsanaustan kiosk
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  E.coli NS9308-1   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  Kimtall 22°C NS 6222   5 <%=dummy%> /ml <%=norm%>
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.8 <%=dummy%> <%=norm%>
  Fargetall NS4787   3 <%=dummy%> mgPt/l <%=norm%>
  Turbiditet NS4723   <0.1 <%=dummy%> FTU <%=norm%>


Rapportdata kontrollert og godkjent 16.12.2005

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør
 
 


 
Miclis as