Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 11.03.2005
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 07.03.2005

Analyseresultater

05/ 258-1Råvann Tatt ut: 07.03.2005
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Clostridium perfringens

0

/100ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

58

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

6

/ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

51

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.3

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.22

FTU <%=grense%><%=norm%>
Konduktivitet

4.94

mS/m <%=grense%><%=norm%>
05/ 258-2Overflatevann Tatt ut: 07.03.2005
Fra: Rentvann
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Clostridium perfringens

0

/100ml <%=grense%><%=norm%>
Intestinale enterokokker

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.9

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

4

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
Konduktivitet

11.2

mS/m <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.48

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

13

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
Jern

10

µg/l Fe <%=grense%><%=norm%>
Ammonium

19

µg/l NH4<%=grense%><%=norm%>
05/ 258-3Overflatevann Tatt ut: 07.03.2005
Fra: Nett Rasteplassen kafe
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

16

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

10

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.7

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

4

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
Konduktivitet

11.2

mS/m <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør