Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 07.04.2005
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 04.04.2005

Analyseresultater

05/ 355-1Råvann Tatt ut: 04.04.2005
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

38

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.5

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.23

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

49

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
05/ 355-2Overflatevann Tatt ut: 04.04.2005
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.9

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

3

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.47

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

14

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
05/ 355-3Overflatevann Tatt ut: 04.04.2005
Fra: Nett Kleivset barnehage
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.8

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

3

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør