Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 14.01.2005
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 10.01.2005

Analyseresultater

05/ 41-1Råvann Tatt ut: 10.01.2005
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

1

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

1

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

100

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.3

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.25

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

54

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
05/ 41-2Overflatevann Tatt ut: 10.01.2005
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

25

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.9

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

<2

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.40

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

12

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
05/ 41-3Overflatevann Tatt ut: 10.01.2005
Fra: Nett Halsanaustan kiosk
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.9

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

3

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>

Hanne Waag
Avdelingsingeniør