Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 06.05.2005
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 02.05.2005

Analyseresultater

05/ 459-1Råvann Tatt ut: 02.05.2005
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

56

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.3

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.30

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

46

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
05/ 459-2Overflatevann Tatt ut: 02.05.2005
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

8.1

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.15

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

3

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.41

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

16

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
05/ 459-3Overflatevann Tatt ut: 02.05.2005
Fra: Nett Halsanaustan kiosk
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

15

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.9

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.12

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

3

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>

Hanne Waag
Avdelingsingeniør