Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 03.06.2005
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 30.05.2005

Analyseresultater

05/ 566-1Råvann Tatt ut: 30.05.2005
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

20

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.3

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.33

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

42

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
05/ 566-2Overflatevann Tatt ut: 30.05.2005
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.6

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.11

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

5

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.51

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

15

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
05/ 566-3Overflatevann Tatt ut: 30.05.2005
Fra: Nett Blekken skule
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

4

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.7

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.10

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

3

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør