Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 01.07.2005
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 27.06.2005

Analyseresultater

05/ 708-1Råvann Tatt ut: 27.06.2005
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Clostridium perfringens

0

/100ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

35

/ml <%=grense%><%=norm%>
Intestinale enterokokker

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

46

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.0

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.39

FTU <%=grense%><%=norm%>
Konduktivitet

4.6

mS/m <%=grense%><%=norm%>
05/ 708-2Overflatevann Tatt ut: 27.06.2005
Fra: Rentvann
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Clostridium perfringens

0

/100ml <%=grense%><%=norm%>
Intestinale enterokokker

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.8

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

4

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
Konduktivitet

12.1

mS/m <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

15

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
Jern

<10

µg/l Fe <%=grense%><%=norm%>
Ammonium

<20

µg/l NH4<%=grense%><%=norm%>
05/ 708-3Overflatevann Tatt ut: 27.06.2005
Fra: Nett
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.8

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

3

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.12

FTU <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør