Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 28.07.2005
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 25.07.2005

Analyseresultater

05/ 831-1Råvann Tatt ut: 25.07.2005
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

1

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

1

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

26

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.0

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.41

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

44

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
05/ 831-2Overflatevann Tatt ut: 25.07.2005
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

8.2

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.11

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

3

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.54

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

15

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
05/ 831-3Overflatevann Tatt ut: 25.07.2005
Fra: Nett Halsanaustan kiosk
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

36

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

8.2

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

2

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>

Hanne Waag
Avdelingsingeniør