Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 25.08.2005
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 22.08.2005

Analyseresultater

Det ble ikke analysert for turbiditet denne uka pga av reparasjon av turbidimeter.
05/ 964-1Råvann Tatt ut: 22.08.2005
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

36

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

5.8

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

44

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
05/ 964-2Overflatevann Tatt ut: 22.08.2005
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

1

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

8.4

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

3

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>
05/ 964-3Overflatevann Tatt ut: 22.08.2005
Fra: Nett Kleivset barnehage
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
E.coli

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

8.0

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

3

mgPt/l <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør