Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 28.08.2006
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 21.08.2006
  06/1039ANALYSERESULTATER


   


Analyseperiode: 21.08.06 - 28.08.06   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


06/1039-1 Råvann Tatt ut: 21.08.2006
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   28 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   5.9


06/1039-2 Overflatevann Tatt ut: 21.08.2006
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   1 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   8.0
  Turbiditet NS4723   <0.1 FTU
  Fargetall NS4787   2 mgPt/l
  Alkalitet NS4754   0.68 mmol/l
  Kalsium NS4726   19 mg/l Ca


06/1039-3 Overflatevann Tatt ut: 21.08.2006
  Fra: Nett Halsanaustan kiosk
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   8 /ml
  Fargetall NS4787   2 mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 28.08.2006

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør