Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 22.09.2006
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 18.09.2006
  06/1187MIDLERTIDIG SVAR (Fullstendig resultatrapport ettersendes)


   


Analyseperiode: 18.09.06 - 22.09.06   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


06/1187-1 Råvann Tatt ut: 18.09.2006
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   11 /100 ml
  E.coli NS9308-1   8 /100 ml
  Kimtall 37°C NS 6222   8 /ml
  Kimtall 22°C NS 6222   80 /ml
  Clostridium perfringens MCP   0 /100ml
  Intestinale enterokokker NS4793   0 /100 ml
  Fargetall NS4787   48 mgPt/l
  pH, surhetsgrad NS 4720   5.7
  Turbiditet NS4723   0.36 FTU
  Konduktivitet NS4721   3.9 mS/m


06/1187-2 Overflatevann Tatt ut: 18.09.2006
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 37°C NS 6222   0 /ml
  Kimtall 22°C NS 6222   0 /ml
  Clostridium perfringens MCP   0 /100ml
  Intestinale enterokokker NS4793   0 /100 ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   8.1
  Turbiditet NS4723   0.18 FTU
  Fargetall NS4787   4 mgPt/l
  Konduktivitet NS4721   13.5 mS/m
  Kalsium NS4726   19 mg/l Ca
  Jern NS4741   µg/l Fe
  Alkalitet NS4754   0.70 mmol/l
  Ammonium NS4746   <20 µg/l NH4


06/1187-3 Overflatevann Tatt ut: 18.09.2006
  Fra: Nett Halsanaustan kiosk
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 37°C NS 6222   0 /ml
  Kimtall 22°C NS 6222   30 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   8.0
  Fargetall NS4787   3 mgPt/l
  Turbiditet NS4723   0.14 FTU
  Konduktivitet NS4721   13.1 mS/m


Rapportdata kontrollert og godkjent 22.09.2006

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør