Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 19.10.2006
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 16.10.2006
  06/1332MIDLERTIDIG SVAR (Fullstendig resultatrapport ettersendes)


   


Analyseperiode: 16.10.06 - 19.10.06   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


06/1332-1 Råvann Tatt ut: 16.10.2006
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   4 /100 ml
  E.coli NS9308-1   4 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   100 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   6.2
  Fargetall NS4787   48 mgPt/l
  Turbiditet NS4723   0.46 FTU


06/1332-2 Overflatevann Tatt ut: 16.10.2006
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   0 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.9
  Turbiditet NS4723   0.13 FTU
  Fargetall NS4787   5 mgPt/l
  Alkalitet NS4754   mmol/l
  Kalsium NS4726   mg/l Ca


06/1332-3 Overflatevann Tatt ut: 16.10.2006
  Fra: Nett Kleivset barnehage
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   0 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.4
  Fargetall NS4787   3 mgPt/l
  Turbiditet NS4723   0.10 FTU


06/1332-4 Overflatevann Tatt ut: 16.10.2006
  Fra: Nett Halsanaustan kiosk
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   10 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.8
  Fargetall NS4787   3 mgPt/l
  Turbiditet NS4723   0.10 FTU


06/1332-5 Overflatevann Tatt ut: 16.10.2006
  Fra: Nett Blekken skule
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   2 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.9
  Fargetall NS4787   4 mgPt/l
  Turbiditet NS4723   0.15 FTU


06/1332-6 Overflatevann Tatt ut: 16.10.2006
  Fra: Nett Rasteplassen kafe
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   0 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.8
  Fargetall NS4787   4 mgPt/l
  Turbiditet NS4723   0.13 FTU


Rapportdata kontrollert og godkjent 19.10.2006

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør