Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 03.02.2006
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 30.01.2006
  <%=labnr%>ANALYSERESULTATER


<%=gjelder%>
   


Analyseperiode: 30.01.06 - 03.02.06   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


06/ 137-1 Råvann Tatt ut: 30.01.2006
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  E.coli NS9308-1   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  Kimtall 22°C NS 6222   50 <%=dummy%> /ml <%=norm%>
  pH, surhetsgrad NS 4720   5.9 <%=dummy%> <%=norm%>
  Turbiditet NS4723   0.30 <%=dummy%> FTU <%=norm%>
  Fargetall NS4787   53 <%=dummy%> mgPt/l <%=norm%>


06/ 137-2 Overflatevann Tatt ut: 30.01.2006
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  E.coli NS9308-1   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  Kimtall 22°C NS 6222   0 <%=dummy%> /ml <%=norm%>
  pH, surhetsgrad NS 4720   8.0 <%=dummy%> <%=norm%>
  Turbiditet NS4723   0.12 <%=dummy%> FTU <%=norm%>
  Fargetall NS4787   3 <%=dummy%> mgPt/l <%=norm%>
  Alkalitet NS4754   0.46 <%=dummy%> mmol/l <%=norm%>
  Kalsium NS4726   8 <%=dummy%> mg/l Ca <%=norm%>


06/ 137-3 Overflatevann Tatt ut: 30.01.2006
  Fra: Nett Blekken skule
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  E.coli NS9308-1   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  Kimtall 22°C NS 6222   4 <%=dummy%> /ml <%=norm%>
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.9 <%=dummy%> <%=norm%>
  Turbiditet NS4723   0.13 <%=dummy%> FTU <%=norm%>
  Fargetall NS4787   4 <%=dummy%> mgPt/l <%=norm%>


Rapportdata kontrollert og godkjent 03.02.2006

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør
 
 


 
Miclis as