Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 17.11.2006
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 13.11.2006
  06/1507ANALYSERESULTATER


   
På grunn av en feil ved laboratoriet, ble prøven som vi skulle ha tatt alkalitet og kalsium av slått ut.

Analyseperiode: 13.11.06 - 17.11.06   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


06/1507-1 Råvann Tatt ut: 13.11.2006
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   5 /100 ml
  E.coli NS9308-1   5 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   250 /ml
  Fargetall NS4787   56 mgPt/l
  pH, surhetsgrad NS 4720   6.1
  Turbiditet NS4723   0.46 FTU


06/1507-2 Overflatevann Tatt ut: 13.11.2006
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   80 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   8.0
  Turbiditet NS4723   0.17 FTU
  Fargetall NS4787   4 mgPt/l


06/1507-3 Overflatevann Tatt ut: 13.11.2006
  Fra: Nett Rasteplassen kafe
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   8 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.8
  Fargetall NS4787   4 mgPt/l
  Turbiditet NS4723   0.13 FTU


Rapportdata kontrollert og godkjent 17.11.2006

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør