Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 15.12.2006
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 11.12.2006
  06/1677ANALYSERESULTATER


   


Analyseperiode: 11.12.06 - 15.12.06   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


06/1677-1 Råvann Tatt ut: 11.12.2006
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   1 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   60 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   6.2
  Turbiditet NS4723   0.36 FTU
  Fargetall NS4787   57 mgPt/l


06/1677-2 Overflatevann Tatt ut: 11.12.2006
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   0 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   8.5
  Turbiditet NS4723   <0.1 FTU
  Fargetall NS4787   4 mgPt/l
  Alkalitet NS4754   0.45 mmol/l
  Kalsium NS4726   13 mg/l Ca


06/1677-3 Overflatevann Tatt ut: 11.12.2006
  Fra: Nett Klevset barnehage
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   0 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.3
  Turbiditet NS4723   <0.1 FTU
  Fargetall NS4787   4 mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 15.12.2006

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør