Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 17.03.2006
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 13.03.2006
  <%=labnr%>ANALYSERESULTATER


<%=gjelder%>
   


Analyseperiode: 13.03.06 - 17.03.06   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


06/ 321-1 Råvann Tatt ut: 13.03.2006
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  E.coli NS9308-1   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  Kimtall 37°C NS 6222   11 <%=dummy%> /ml <%=norm%>
  Kimtall 22°C NS 6222   25 <%=dummy%> /ml <%=norm%>
  Clostridium perfringens MCP   0 <%=dummy%> /100ml <%=norm%>
  Intestinale enterokokker NS4793   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  Fargetall NS4787   51 <%=dummy%> mgPt/l <%=norm%>
  pH, surhetsgrad NS 4720   6.2 <%=dummy%> <%=norm%>
  Turbiditet NS4723   0.26 <%=dummy%> FTU <%=norm%>
  Konduktivitet NS4721   4.3 <%=dummy%> mS/m <%=norm%>


06/ 321-2 Overflatevann Tatt ut: 13.03.2006
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  E.coli NS9308-1   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  Kimtall 37°C NS 6222   0 <%=dummy%> /ml <%=norm%>
  Kimtall 22°C NS 6222   0 <%=dummy%> /ml <%=norm%>
  Clostridium perfringens MCP   0 <%=dummy%> /100ml <%=norm%>
  Intestinale enterokokker NS4793   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.8 <%=dummy%> <%=norm%>
  Turbiditet NS4723   <0.1 <%=dummy%> FTU <%=norm%>
  Fargetall NS4787   4 <%=dummy%> mgPt/l <%=norm%>
  Konduktivitet NS4721   11.4 <%=dummy%> mS/m <%=norm%>
  Kalsium NS4726   15 <%=dummy%> mg/l Ca <%=norm%>
  Jern NS4741   <10 <%=dummy%> µg/l Fe <%=norm%>
  Alkalitet NS4754   0.48 <%=dummy%> mmol/l <%=norm%>
  Ammonium NS4746   <20 <%=dummy%> µg/l NH4 <%=norm%>


06/ 321-3 Overflatevann Tatt ut: 13.03.2006
  Fra: Nett Blekken skule
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  E.coli NS9308-1   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  Kimtall 22°C NS 6222   0 <%=dummy%> /ml <%=norm%>
  pH, surhetsgrad NS 4720   8.0 <%=dummy%> <%=norm%>
  Fargetall NS4787   4 <%=dummy%> mgPt/l <%=norm%>
  Turbiditet NS4723   0.11 <%=dummy%> FTU <%=norm%>
  Konduktivitet NS4721   11.3 <%=dummy%> mS/m <%=norm%>


Rapportdata kontrollert og godkjent 17.03.2006

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør
 
 


 
Miclis as