Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 06.07.2006
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 26.06.2006
  <%=labnr%>MIDLERTIDIG SVAR (Fullstendig resultatrapport ettersendes)


<%=gjelder%>
   


Analyseperiode: 26.06.06 - 06.07.06   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


06/ 799-1 Råvann Tatt ut: 26.06.2006
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  E.coli NS9308-1   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  Kimtall 37°C NS 6222   2 <%=dummy%> /ml <%=norm%>
  Kimtall 22°C NS 6222   24 <%=dummy%> /ml <%=norm%>
  Clostridium perfringens MCP   0 <%=dummy%> /100ml <%=norm%>
  Intestinale enterokokker NS4793   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  Fargetall NS4787   51 <%=dummy%> mgPt/l <%=norm%>
  pH, surhetsgrad NS 4720   6.1 <%=dummy%> <%=norm%>
  Turbiditet NS4723   0.32 <%=dummy%> FTU <%=norm%>
  Konduktivitet NS4721   4.0 <%=dummy%> mS/m <%=norm%>


06/ 799-2 Overflatevann Tatt ut: 26.06.2006
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  E.coli NS9308-1   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  Kimtall 37°C NS 6222   0 <%=dummy%> /ml <%=norm%>
  Kimtall 22°C NS 6222   1 <%=dummy%> /ml <%=norm%>
  Clostridium perfringens MCP   0 <%=dummy%> /100ml <%=norm%>
  Intestinale enterokokker NS4793   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.9 <%=dummy%> <%=norm%>
  Turbiditet NS4723   <0.1 <%=dummy%> FTU <%=norm%>
  Fargetall NS4787   3 <%=dummy%> mgPt/l <%=norm%>
  Konduktivitet NS4721   12.3 <%=dummy%> mS/m <%=norm%>
  Kalsium NS4726   19 <%=dummy%> mg/l Ca <%=norm%>
  Jern NS4741   <%=dummy%> µg/l Fe <%=norm%>
  Alkalitet NS4754   0.64 <%=dummy%> mmol/l <%=norm%>
  Ammonium NS4746   <20 <%=dummy%> µg/l NH4 <%=norm%>


06/ 799-3 Overflatevann Tatt ut: 26.06.2006
  Fra: Nett Kleivset barnehage
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  E.coli NS9308-1   0 <%=dummy%> /100 ml <%=norm%>
  Kimtall 22°C NS 6222   0 <%=dummy%> /ml <%=norm%>
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.9 <%=dummy%> <%=norm%>
  Fargetall NS4787   2 <%=dummy%> mgPt/l <%=norm%>
  Turbiditet NS4723   <0.1 <%=dummy%> FTU <%=norm%>
  Kimtall 37°C NS 6222   0 <%=dummy%> /ml <%=norm%>


Rapportdata kontrollert og godkjent 06.07.2006

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør
 
 


 
Miclis as