Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 10.08.2007
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 06.08.2007
  07/1111ANALYSERESULTATER


   


Analyseperiode: 06.08.07 - 10.08.07   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


07/1111-1 Råvann Tatt ut: 06.08.2007
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 37°C NS 6222   0 /ml
  Kimtall 22°C NS 6222   0 /ml
  Clostridium perfringens MCP   0 /100ml
  Intestinale enterokokker NS4793   0 /100 ml
  Fargetall NS4787   44 mgPt/l
  pH, surhetsgrad NS 4720   6.5
  Turbiditet INTERN   0.30 FTU
  Konduktivitet INTERN   4.7 mS/m


07/1111-2 Overflatevann Tatt ut: 06.08.2007
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 37°C NS 6222   0 /ml
  Kimtall 22°C NS 6222   0 /ml
  Clostridium perfringens MCP   0 /100ml
  Intestinale enterokokker NS4793   0 /100 ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   8.4
  Turbiditet INTERN   0.12 FTU
  Fargetall NS4787   3 mgPt/l
  Konduktivitet INTERN   13.6 mS/m
  Kalsium NS4726   16 mg/l Ca
  Jern NS4741   <10 µg/l Fe
  Alkalitet NS4754   0.55 mmol/l
  Ammonium NS4746   <100 µg/l NH4


07/1111-3 Overflatevann Tatt ut: 06.08.2007
  Fra: Nett Kleivset barnehage
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 37°C NS 6222   0 /ml
  Kimtall 22°C NS 6222   0 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.7
  Fargetall NS4787   3 mgPt/l
  Turbiditet INTERN   <0.1 FTU
  Konduktivitet INTERN   13.2 mS/m


Rapportdata kontrollert og godkjent 10.08.2007

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør