Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 26.01.2007
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 22.01.2007
  07/ 124ANALYSERESULTATER


   


Analyseperiode: 22.01.07 - 26.01.07   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


07/ 124-1 Råvann Tatt ut: 22.01.2007
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   4 /100 ml
  E.coli NS9308-1   3 /100 ml
  Kimtall 37°C NS 6222   5 /ml
  Kimtall 22°C NS 6222   80 /ml
  Clostridium perfringens MCP   0 /100ml
  Intestinale enterokokker NS4793   0 /100 ml
  Fargetall NS4787   52 mgPt/l
  pH, surhetsgrad NS 4720   6.5
  Turbiditet NS4723   0.40 FTU


07/ 124-2 Overflatevann Tatt ut: 22.01.2007
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 37°C NS 6222   0 /ml
  Kimtall 22°C NS 6222   0 /ml
  Clostridium perfringens MCP   0 /100ml
  Intestinale enterokokker NS4793   0 /100 ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   8.0
  Turbiditet NS4723   <0.1 FTU
  Fargetall NS4787   3 mgPt/l
  Konduktivitet NS4721   10.7 mS/m
  Kalsium NS4726   13 mg/l Ca
  Jern NS4741   10 µg/l Fe
  Alkalitet NS4754   0.38 mmol/l
  Ammonium NS4746   <20 µg/l NH4


07/ 124-3 Overflatevann Tatt ut: 22.01.2007
  Fra: Nett Halsanaustan kiosk
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 37°C NS 6222   0 /ml
  Kimtall 22°C NS 6222   2 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.9
  Fargetall NS4787   3 mgPt/l
  Turbiditet NS4723   <0.1 FTU
  Ammonium NS4746   <20 µg/l NH4


Rapportdata kontrollert og godkjent 26.01.2007

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør