Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 06.09.2007
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 03.09.2007
  07/1251ANALYSERESULTATER


   


Analyseperiode: 03.09.07 - 06.09.07   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


07/1251-1 Råvann Tatt ut: 03.09.2007
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   15 /100 ml
  E.coli NS9308-1   14 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   180 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   6.2
  Turbiditet INTERN   0.48 FTU
  Fargetall NS4787   40 mgPt/l


07/1251-2 Overflatevann Tatt ut: 03.09.2007
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   0 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   8.2
  Turbiditet INTERN   <0.1 FTU
  Fargetall NS4787   4 mgPt/l
  Alkalitet NS4754   0.46 mmol/l
  Kalsium NS4726   13 mg/l Ca


07/1251-3 Overflatevann Tatt ut: 03.09.2007
  Fra: Nett Halsanaustan kiosk
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   20 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.9
  Turbiditet INTERN   <0.1 FTU
  Fargetall NS4787   3 mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 06.09.2007

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør