Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 15.10.2007
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 08.10.2007
  07/1410ANALYSERESULTATER


   


Analyseperiode: 08.10.07 - 15.10.07   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


07/1410-1 Råvann Tatt ut: 08.10.2007
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   4 /100 ml
  E.coli NS9308-1   3 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   160 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   6.3
  Fargetall NS4787   47 mgPt/l
  Turbiditet INTERN   0.44 FTU


07/1410-2 Overflatevann Tatt ut: 08.10.2007
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   6 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.8
  Turbiditet INTERN   <0.1 FTU
  Fargetall NS4787   3 mgPt/l
  Alkalitet NS4754   0.41 mmol/l
  Kalsium NS4726   13 mg/l Ca


07/1410-3 Overflatevann Tatt ut: 08.10.2007
  Fra: Nett Kleivset barnehage
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   8 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.6
  Fargetall NS4787   3 mgPt/l
  Turbiditet INTERN   <0.1 FTU


07/1410-4 Overflatevann Tatt ut: 08.10.2007
  Fra: Nett Halsanaustan kiosk
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   120 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.8
  Fargetall NS4787   3 mgPt/l
  Turbiditet INTERN   <0.1 FTU


07/1410-5 Overflatevann Tatt ut: 08.10.2007
  Fra: Nett Blekken skule
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   150 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.8
  Fargetall NS4787   4 mgPt/l
  Turbiditet INTERN   0.22 FTU


07/1410-6 Overflatevann Tatt ut: 08.10.2007
  Fra: Nett Rasteplassen kafe
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   30 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.7
  Fargetall NS4787   3 mgPt/l
  Turbiditet INTERN   0.10 FTU


Rapportdata kontrollert og godkjent 15.10.2007

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør