Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: . .
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 29.10.2007
 MIDLERTIDIG SVAR (Fullstendig resultatrapport ettersendes)


Analyseperiode: 29.10.07 - . .    Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


07/1535-1 Råvann Tatt ut: 29.10.2007
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
4
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
4
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
8
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
45
/ml
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
0
/100 ml
 
Fargetall
NS4787
49
mgPt/l
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
6.2
 
Turbiditet
INTERN
0.38
FTU
 
Konduktivitet
INTERN
4.4
mS/m


07/1535-2 Overflatevann Tatt ut: 29.10.2007
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
Clostridium perfringens
MCP
0
/100ml
 
Intestinale enterokokker
NS4793
0
/100 ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.9
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Konduktivitet
INTERN
12.8
mS/m
 
Kalsium
NS4726
15
mg/l Ca
 
Jern
NS4741
µg/l Fe
 
Alkalitet
NS4754
0.48
mmol/l
 
Ammonium
NS4746
<100
µg/l NH4


07/1535-3 Overflatevann Tatt ut: 29.10.2007
  Fra: Nett Rasteplassen kafe
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 37°C
NS 6222
0
/ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
4
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.8
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Turbiditet
INTERN
0.11
FTU
 
Konduktivitet
INTERN
12.7
mS/m


Rapportdata kontrollert og godkjent . .

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør