Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 30.11.2007
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 26.11.2007
 ANALYSERESULTATER


Analyseperiode: 26.11.07 - 30.11.07   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


07/1715-1 Råvann Tatt ut: 26.11.2007
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
2
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
2
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
160
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
5.9
 
Turbiditet
INTERN
0.36
FTU
 
Fargetall
NS4787
50
mgPt/l


07/1715-2 Overflatevann Tatt ut: 26.11.2007
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
8.4
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l
 
Alkalitet
NS4754
0.47
mmol/l
 
Kalsium
NS4726
15
mg/l Ca


07/1715-3 Overflatevann Tatt ut: 26.11.2007
  Fra: Nett Kleivset barnehage
 
  Analyse Metode
Resultat
  Benevning
 
Koliforme bakterier 37°C
NS4788
0
/100 ml
 
E.coli
NS9308-1
0
/100 ml
 
Kimtall 22°C
NS 6222
0
/ml
 
pH, surhetsgrad
NS 4720
7.9
 
Turbiditet
INTERN
<0.1
FTU
 
Fargetall
NS4787
3
mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 30.11.2007

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør