Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 12.03.2007
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 20.02.2007
  07/ 278



ANALYSERESULTATER


   
Klorid er analysert ved underleverandør.

Analyseperiode: 20.02.07 - 12.03.07   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


07/ 278-1 Råvann Tatt ut: 20.02.2007
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   40 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   6.7
  Turbiditet INTERN   1.15 FTU
  Fargetall NS4787   33 mgPt/l


07/ 278-2 Overflatevann Tatt ut: 20.02.2007
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   0 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.9
  Turbiditet INTERN   <0.1 FTU
  Fargetall NS4787   2 mgPt/l
  Alkalitet NS4754   0.39 mmol/l
  Kalsium NS4726   12 mg/l Ca
  Klorid NS 4769   13 mg/l Cl


07/ 278-3 Overflatevann Tatt ut: 20.02.2007
  Fra: Nett Blekken Skule
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   0 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.7
  Turbiditet INTERN   0.16 FTU
  Fargetall NS4787   3 mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 12.03.2007

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør