Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 30.03.2007
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 26.03.2007
  07/ 424ANALYSERESULTATER


   


Analyseperiode: 26.03.07 - 30.03.07   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


07/ 424-1 Råvann Tatt ut: 26.03.2007
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   80 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   6.0
  Turbiditet INTERN   0.26 FTU
  Fargetall NS4787   47 mgPt/l


07/ 424-2 Overflatevann Tatt ut: 26.03.2007
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   0 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.8
  Turbiditet INTERN   <0.1 FTU
  Fargetall NS4787   <2 mgPt/l
  Alkalitet NS4754   0.45 mmol/l
  Kalsium NS4726   16 mg/l Ca


07/ 424-3 Overflatevann Tatt ut: 26.03.2007
  Fra: Nett Rasteplassen kafe
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 22°C NS 6222   0 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.8
  Turbiditet INTERN   <0.1 FTU
  Fargetall NS4787   2 mgPt/l


Rapportdata kontrollert og godkjent 30.03.2007

 


Hanne Waag
Avdelingsingeniør