Halsabygda vassverk A/L
v/Ivar Megård
6680 HALSANAUSTAN
Svardato: 04.05.2007
Arkiv: 147111
Prøvemottak: 16.04.2007
  07/ 529ANALYSERESULTATER


   


Analyseperiode: 16.04.07 - 04.05.07   Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve   


07/ 529-1 Råvann Tatt ut: 16.04.2007
  Fra: Råvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   1 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 37°C NS 6222   1 /ml
  Kimtall 22°C NS 6222   30 /ml
  Clostridium perfringens MCP   0 /100ml
  Intestinale enterokokker NS4793   0 /100 ml
  Fargetall NS4787   49 mgPt/l
  pH, surhetsgrad NS 4720   6.1
  Turbiditet INTERN   0.29 FTU
  Konduktivitet INTERN   4.7 mS/m


07/ 529-2 Overflatevann Tatt ut: 16.04.2007
  Fra: Rentvann
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 37°C NS 6222   0 /ml
  Kimtall 22°C NS 6222   1 /ml
  Clostridium perfringens MCP   0 /100ml
  Intestinale enterokokker NS4793   0 /100 ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.6
  Turbiditet INTERN   <0.1 FTU
  Fargetall NS4787   7 mgPt/l
  Konduktivitet INTERN   12.1 mS/m
  Kalsium NS4726   15 mg/l Ca
  Jern NS4741   <10 µg/l Fe
  Alkalitet NS4754   0.43 mmol/l
  Ammonium NS4746   <100 µg/l NH4


07/ 529-3 Overflatevann Tatt ut: 16.04.2007
  Fra: Nett Kleivset barnehage
 
  Analyse Metode Resultat   Benevning
  Koliforme bakterier 37°C NS4788   0 /100 ml
  E.coli NS9308-1   0 /100 ml
  Kimtall 37°C NS 6222   0 /ml
  Kimtall 22°C NS 6222   0 /ml
  pH, surhetsgrad NS 4720   7.6
  Fargetall NS4787   6 mgPt/l
  Turbiditet INTERN   <0.1 FTU
  Ammonium NS4746   <100 µg/l NH4


Rapportdata kontrollert og godkjent 04.05.2007

 


Ståle Smevoll
avdelingsingeniør